Top
Bacaya atılan duman gazlarından yoğuşma sıcaklığına kadar düşürülmeden ısının kazanımı ekonomizerde ya da hava ısıtıcılarında yapılabilir. Kömür yakan tesislere yakma havasının ısıtılması kömürün yanmasının kolaylaştırdığı gibi ocak sıcaklığının yükselmesi ile kazan verimini arttırır.
EkonomizerEkonomizerEkonomizerEkonomizer
Siklon
Siklonlar yüksek basınçlı ve yüksek kapasiteli buhar kazanları ve kızgın yağ kazanlarında kullanılır. Yağmurlama sistemi ile çalıştığından dolayı bacadan çıkan gazın emisyon değerleri standartlara uygundur.

Multisiklon
İç içe geçmiş boru demetinden oluşur. Kazandan çıkan duman gazları multisiklona girer ve alt kısıma ddoğru yönelir. En dışta bulunan boru demetine girer burada yapraklara çarparak hızını düşürür. Dıştaki borudan içteki boruya geçiş yayıp yukarıya doğru çıkar. En alt bölümde bulunan temizleme kapağı ara ara açılarak partiküller buradan alınır.
Siklon - MultiksiklonSiklon - Multiksiklon

Endüstriyel atık gaz ve buharların atmosfere verilmeden önce arıtılabilmesi için tasarlanmış, kolay kullanılan yüksek verimli sistemlerdir. Yaygın kullanımı metal arıtma ve metal işleme operasyonlarıdır.

Islak Filtre (Sulu Filtre)Islak Filtre (Sulu Filtre)Islak Filtre (Sulu Filtre)Islak Filtre (Sulu Filtre)Islak Filtre (Sulu Filtre)Islak Filtre (Sulu Filtre)

Torbalı Filtre Üniteleri genellikle endüstriyel tesislerde, üretim yapılan prosesten oluşan ve ortama yayılarak havaya karışan tozları tutmak ve havadan ayrıştırmak, havanın atmosfere atılması ve tozlarında belirlenen yere iletilmesi amacıyla kullanılırlar. Neredeyse bütün sektörlerde ve tüm proseslerde kullanılabilir.

Torbalı FiltreTorbalı FiltreTorbalı FiltreTorbalı Filtre
Endüstriyel kazanların bacalarını çelikten yapmak daha avantajlıdır. Çelikten imal edilen bacaların saclarının kumlama yapılarak temizlenmesi aside ve yüksek sıcaklara dayanıklı boyalarla boyanması uygun olur. Çok yoğuşma olan duman gazlarında korozyona dayanıklı kalite paslanmaz çelik kullanılmalıdır. Ayrı olarak çelik bacaların dış yüzeyi kaya istikameti veya izocam ile kaplanabilir. Hava kalitesinin savunması yönetmeliğine göre sanayii tipi bacaların minimum 16 metre yüksekliğinde olmalıdır.
BacaBaca

Eşanjör iki akışkan arasında ısı transferi yapılmasını sağlayan bir araç olarak bilinir. Sıvı ya da gaz halindeki bu iki akışkanın arasında gerçekleşen ısı transferini maddelerin birbirine karışmasını engelleyerek yapar. Bu ısı değişimi ısıtma, soğutma ya da eş zamanlı ve iki yönlü yapılabilir.

EşanjörEşanjörEşanjörEşanjörEşanjör
Kazan besi suyunda bulunan O2 ve CO2 gazları aşırı korozyana kapı aralar. Bu gazların sistemden uzaklaştırılmasında kullanılan tank degazör olarak adlandırılır. Buhar tank içindeki suya daldırılmış konumdaki delikli borudan içeri gönderilir. Su düzeyinin üst bölümü buhar ile dolar. Kondens tankından çıkan su degazör domuna girer ve eleklerden geçerek su zerreciklerine ayrıştırılır. Aşağı doğru akarken buhar ile karşılaşır ve sıcaklığı yükselir. Sıcaklıık artışı nedeni ile O2 ve CO2 gazları serbest kalır. Çıkan gazlar domun üst bölümünden tankı terkeder. Kısaca çalışma prensibi bu şekildedir.
Degazör TankıDegazör TankıDegazör TankıDegazör Tankı

Isıtıcı akışkan olarak buharın kullanıldığı tesislerde ısının büyük bir kısmını sisteme bırakan buharın sistemden kondens suyu halinde dönerek ulaştığı yer‘’ KONDENS TANKI’’ olarak adlandırılmaktadır. Sistem kapalı çalıştığı için dış ortama buhar kaçağı olmaz. Yani ısı kaybı olmaz. Yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Kondens TankıKondens Tankı

İsteğe uygun ebatlarda ve her ihtiyaca yönelik tanklarımız mevcuttur. Birçok alanda ve tesislerde kullanımı gereken ve kullanılması daha fazla tasarruf sağlayan ürünlerdir.

TankTankTankTankTankTankTank

Fabrikalara ve tesislere uygun kömür hazırlama grupları mevcuttur. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizdendir.

Kömür Hazırlama GrubuKömür Hazırlama GrubuKömür Hazırlama GrubuKömür Hazırlama GrubuKömür Hazırlama GrubuKömür Hazırlama GrubuKömür Hazırlama GrubuKömür Hazırlama Grubu

Elavatör, dikey taşıma sistemidir. Farklı kapasitelerde kulanılabilmektedir. Genellikle gıda, kimya, bakliyat ve diğer madde taşıma sistemlerinde kullanılmaktadır.

ElevatörElevatörElevatör

Sıvı ve gaz fazların etkileşim içinde bulunduğu her proseste; gaz, beraberinde sıvı parçacıklar taşımaktadır. Bu sıvı parçacıklar; prosesin verimsizliğine, ürün kaybına ve ciddi hasarlara sebep olur. Bu parçacıkları gazın içerisinden temizleyen prosesler demister olarak adlandırılır. Ayrımı yapılacak sıvı parçacıkların boyutlarına göre demister tasarımları farklılık gösterir.

DemisterDemisterDemisterDemister

Her türlü refrakter malzemenin uygulamasını yapmaktayız. Çimento fabrikaları, petrokimya tesisleri gibi yapılarda uygulamalar yapılabilmektedir.

Refrakter UygulamaRefrakter UygulamaRefrakter Uygulama