Top

Akışkan Yataklı Kazanlar

Akışkan Yataklı Buhar kazanı düşük kalorili linyit kömürünü yakacak şekilde, su borulu olarak dizayn edilmiş bir kazandır. Yanma; kömür ve kül karışımı olan bir yatakta hava yastığı üzerinde gerçekleşmektedir. Buharın alınması, üst kısımda oluşturulan buhar domundan yapılmaktadır. Kömür, alt kısımda ve akışkan yatakta yanmakta, oluşan sıcak gazlar, üst kısımda bulunan su borulu eşanjör gurubundan geçerek buhar üretilmektedir. Çıkan gazlar, siklonda partikülleri bırakıp ekonomizerden  geçerek baca fanı yardımıyla filtreye gider ve atmosfere atılır.

Akışkan Yataklı Kazanlar